• Search form

12.02.2018 | 23:35

Za dvostruko veći budžet EU za kulturu

Za dvostruko veći budžet EU za kulturu

Organizacija Culture Action Europe (CAE) pokrenula je kampanju za dvostruko povećanje budžeta Evropske unije za kulturu od 2020. godine, pozivajući ujedno sve aktere u kulturi da joj se pridruže u zagovaranju tog cilja kako na nacionalnom, tako i na regionalnom i evropskom nivou.

Budući da će odlazak Velike Britanije iz EU dovesti do godišnjeg manjka u evropskom budžetu od oko 12 milijardi evra, te da se on mora pokriti, kao i to što će novi prioriteti - uglavnom u oblasti odbrane, migracione politike i granične kontrole, zahtevati dodatna finansijska sredstva, CAE želi da istakne značaj kulture pre nego što počnu pregovori o novom Višegodišnjem finansijskom okviru (MFF).

Evropski komesarijat za budžet i ljudske resurse već je predložio kresanje budžeta svih programa EU, osim programa Erasmus+ i Horizon 2020.

U želji da skrene pažnju da kultura donosi EU dodatu vrednost i da stoga i zahteva dodatna evropska sredstva, CAE podseća da Kreativna Evropa, glavni program EU posvećen kulturi, čini tek 0,14 odsto ukupnog bdužeta EU za period 2014-2020. godine, te da je od toga samo jedna trećina (31%) namenjena kulturi.

Uprkos visokom nivou implementacije,  program Kreativna Evropa suočava se i sa niskim i sve nižim stepenom uspešnosti aplikacija, s obzirom na veliku popularnost koju uživa i nedovoljna sredstva kojima raspolaže. Stoga veliki broj visokokvalitetnih projekata ostaje bez zaslužane podrške. Ujedno, ti veoma ograničeni resursi raspodeljuju se i na nove inicijative sve šireg spektra, navela je CAE, ukazujući na uticaj kulture na čitav niz politika EU – od zdravlja i životnog standarda, preko inovacija, zapošljavanja, spoljnih poslova, kohezije i migracije, do obrazovanja i afirmisanja demokratskih principa.

U svetlu novih trendova polarizacije unutar EU, potrebno je pojačati strukturalne i kohezione fondove kroz novi pristup kulturnom razvoju. Rastuća polarizacija na globalnom nivou takođe poziva na urgentnu implementaciju “Strategije za međunarodne kulturne odnose”, navela je CAE, ističući da aktuelni i budući izazovi zahtevaju investiranje u kulturu zbog njenog doprinosa rešavanju društvenih problema i ubrzanju inovativnosti, razvoja i zapošljavanja. Budućnost rada, koju sve više određuje digitalni razvoj, zahtevaće odlučan pritisak za jačanje sinergije kulture i obnrazovanja.

Evropske institucije i države članice trebalo bi stoga da osiguraju najmanje 1% sredstava namenjenih kulturi u budućem MFF-u, smatra CAE.

CAE poziva i druge organizacije da se uključe u kampanju i predstave je donosiocima odluka u svojim zemljama i regionima.

Za sve koji bi da doprinesu kampanji predloženi su i haštagovi #Double4Culture i #Commit1%

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.