• Search form

16.09.2016 | 11:21

Umetnost važna, ali nedovoljna

Umetnost važna, ali nedovoljna

Izložba “Umetnost je važna. Ali nije dovoljna” sa radovima  umetnika i umetnica sa prostora bivše Jugoslavije, koje povezuje propitivanje svakodnevne realnosti na različitim nivoima, biće otvorena 16. septembra u Centru za savremenu umetnost u Celju, a rezultat je istraživačkog rada kustoskinje Mirjane Dragosavljević u okviru rezidencijalnog boravka u tom gradu u Sloveniji.

Na izložbi učestvuju: Nika Autor, Jure Cvitan, Artan Hajrullahu, Maja Hodošček, Robert Hutinski, Davor Konjikušić, Bojan Krivokapić & KURS, Bojan Mrđenović, Mark Požlep, Danilo Prnjat, Ivana Smiljanić i Igor Sovilj.

Prema navodima kustoskinje Mirjane Dragosavljević, uloga umetnosti na prostoru bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije poslednjih nekoliko decenija doživela je transformaciju, paralelno sa procesima tranzicije novonastalih država iz socijalizma u kapitalizam. Države se sve više povlače iz finansiranja umetnosti, a istovremeno se neguju i razvijaju preduzetnički modeli, poput kulturnih industrija, komercijalnih izlagačkih prostora i manifestacija i slično, a jedan od glavnih ciljeva lokalnih kulturnih politika postaje formiranje umetničkog tržišta po ugledu na svetske centre.

“Događa se komodifikacija umetničkog rada, društvena uloga koju bi umetnost trebalo da ima sve više nestaje, a istovremeno se zagovaraju entuzijazam kao osnovna motivacija za rad i finansijska samoodrživost koje najčešće vode u (samo)eksploataciju i reprodukovanje postojećeg sistema, bez ikakvog pomaka u poboljšanju uslova umetničke produkcije”, navela je Mirjana Dragosavljević, koja je osmislila izložbu na osnovu istraživačkog rada u okviru međunarodnog kustoskog rezidencijalnog programa AIR CELEIA u Celju.


  Nika Autor, Solidarnost

Jedna od ideja izložbe je da propita koja je uloga umetnosti u društvu, pogotovo u trenutku velikih finansijskih i političkih kriza, ratova, izbeglištva, repatrijarhalizacije i retradicionalizacije društva, sa fokusom na lokalne situacije i transformacije ovih prostora u poslednjih osamdesetak godina.

Gotovo nijedan umetnički rad na izložbi, međutim, ne bavi se eksplicitno institucijom umetnosti i u tom smislu ne postoji jedna tema izložbe, već su radovi tematski raznovrsni, a ono što ih vezuje jeste propitivanje i bavljenje svakodnevnom realnošću na različitim nivoima.

Mirjana Dragosavljević napominje da se ne radi o poređenju koncepta umetnosti radi umetnosti (l'art pour l'art) i društveno angažovane umetnosti, niti je cilj pružanje argumentacije u korist bilo koje od te dve opcije, budući da ponekad visoko estetizovano delo može snažnije reflektovati određeni društveni problem nego što to čine izrazito angažovani radovi i akcije, i obrnuto. Radi se o tome, kako je dodala, da prostor izložbe predstavlja javni prostor, odnosno mesto susreta ljudi, radova, ideja, emocija itd.

Namera izložbe je da kroz odnose koji se kreiraju u procesu produkcije i izlaganja bude medijator “između partikularnosti i univerzalnosti, javnog prostora i aktivističkih strategija, mreža i pojedinačnosti”, kao što sugeriše Simon Sheikh govoreći o nepohodnosti povezivanja, poređenja i posredovanja između prakse i teorije, jer: “Umetnost je važna, svakako, ali umenost nije dovoljna” (Simon Sheikh, Representation, Contestation and Power: The Artist as Public Intellectual).

Izložba će biti otvorena uz javno vodjenje, u prisustvu i uz učešće kustoskinje i većine umetnika.

Za 17. septembar u 11 sati u Likovnom salonu najavljen je razgovor sa umetnicom Ivanom Smiljanić povodom njene instalacije "Zapamtićeš ti mene", uz učešće aktivistkinje lokalne ženske organizacije Katje Matko.

Realizaciju izložbe su omogućili Zavod Celeia - Centar za savremenu umetnost Celje (Center sodobnih umetnosti Celje), Ministarstvo kulture Slovenije i Ministarstvo kulture i informisanja Srbije.

Izložba će biti otvorena do 23. oktobra.

(SEEcult.org)

 • 19.06.2018 | 10:00

  Cankarjev dom | Mestni muzej, Ljubljana

  SLOVENSKI IN EVROPSKI CANKAR - razstava (18.6.2018.-28.2.2019.) ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja

  https://www.cd-cc.si/sl/kultura/razstave/ivan-cankar-in-evropa

  06.10.2018 | 10:00

  Kibla, Maribor

  Kibla portal, Valvasorjeva 40, Maribor

  OSEBNO / PERSONAL - mednarodna skupinska razstava (5.10.2018.-8.2.2019.)

  Jozef Suchoža (Slovaška), Nataša Prosenc Stearns (Slovenija/ZDA), Jože Slaček in Jiri Kočica (Slovenija), Jure Fingušt (Slovenija), Janez Kardelj (Slovenija), Maruša Šuštar (Slovenija), Tadej Vaukman (Slovenija), Maša Jazbec (Slovenija), Artists&Poor's (Slovenija), Radovan Kunić (Hrvaška), Boštjan Novak (Slovenija), Dragica Čadež (Slovenija), Anka Krašna (Slovenija), Selma Selman (BH/ZDA), Nikita Shalenny (Ukrajina/UA), Nataša Berk, Vlado Repnik, Simon Macuh, Petra Kapš (Slovenija), Tincuta Heinzel in Hillevi Munthe, kuratorici - Poskusi, napake, preizkušnje in napake: Attempts, Failures, Trials and Errors: Teresa Almeida (Portugalska / ZK / Švedska), Beam (Nizozemska), Shih Wei Chieh (Tajvan), Kate Sicchio (ZDA) & Camille Baker (Kanada / ZK), Renata Gaui (Brazilija / ZDA), Maria Paulina Gutiérrez (Kolumbija), Tincuta Heinzel (Romunija/Nemčija/ZK), Shary Kock (Nizozemska), Aline Martinez Santos (Brazilija/Nemčija), Afroditi Psarra (Grčija/ZDA), Annette Schmid & Veerle Pennock (Nemčija/Nizozemska), Zoran Popovici (Romunija), Natacha Roussel (Francija/Belgija), Vitalii Shupliak (Ukrajina/Poljska), Giulia Tomasello (Italija/ZK), Pauline Vierne (Francija/Nemčija), ZEST Collective (Romunija), Ebru Kurbak (Turčija/Avstrija), Mili John Tharakan (Indija/ZK), Rebecca Stewart (ZDA/ZK)

  http://www.kibla.org

  16.10.2018 | 10:00

  Muzej Paje Jovanovića, Kralja Milana 21/IV, Beograd

  POGLED IZBLIZA. ATELJE PAJE JOVANOVIĆA - izložba (15.10.2018.-26.1.2019.) povodom 115 godina od osnivanja Muzeja grada Beograda

  autor izložbe: Isidora Savić, kustoskinja Muzeja grada Beograda

  http://www.mgb.org.rs

  19.10.2018 | 10:00

  Muzej afričke umetnosti, Andre Nikolića 14, Beograd

  MASINISA SELMANI (Francuska): PODELJENI SVETOVI - izložba (18.10.2018.-24.2.2019.)

  http://www.institutfrancais.rs/podeljeni-svetovi-masinise-selmanija

  19.10.2018 | 10:00

  UGM trgovina, Strossmayerjeva 6, Maribor

  TONI SOPRANO: ʹOUT TA KĒ - prodajna razstava (18.10.2018.-17.2.2019.)

  http://www.ugm.si

  07.11.2018 | 11:00

  Muzej primenjene umetnosti, Vuka Karadžića 18, Beograd

  Dan muzeja primenjene umetnosti Beograd

  KLASIČNO I SIMBOLIČNO - PRSTENJE I MINĐUŠE OD ANTIKE DO SREDNJEG VEKA IZ KOLEKCIJE MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI - izložba (6.11.2018.-31.1.2019.)

  autor izložbe i kataloga: Mila Gajić, viši kustos MPU

  konzervacija: Milan Andrić

  grafičko oblikovanje: Dušan Tkačenko

  arhitekta postavke: Miroslava Petrović Balubdžić

  muzika za izložbu: Vasil Hadžimanov

  http://mpu.rs

  08.11.2018 | 11:00

  Dom Jevrema Grujića, Svetogorska 17, Beograd

  ČAROBNA MILENA - izložba Milene Pavlović Barili (7.11.2019.-31.3.2019.)

  http://www.iicbelgrado.esteri.it

  09.11.2018 | 11:00

  Galerija Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4, Zagreb

  NIKOLA REISER: SENZIBILNI POETA SLIKARSTVA - retrospektivna izložba (8.11.2018.-3.2.2019.)

  kustosica izložbe: Danijela Marković

  autori tekstova: Akademik Tonko Maroević, Iva Körbler, Danijela Marković

  http://gkd.hr

  10.11.2018 | 10:00

  SANU, Beograd

  MARKO ČELEBONOVIĆ (1902-1986) - izložba (9.11.2018.-30.1.2019.)

  https://www.sanu.ac.rs

  10.11.2018 | 10:00

  Gradski muzej Subotica, Trg sinagoge 3, Subotica

  ROĐENJE HUMANOIDNE ROBOTIKE: 50 GODINA CENTRA ZA ROBOTIKU INSTITUTA „MIHAJLO PUPIN“ - izložba posvećena najstarijoj laboratoriji za robotiku u Jugoistočnoj Evropi (9.11.2018.-31.1.2019.)

  autor izložbe: Ivan Stanić, kustos Muzeja nauke i tehnike - Beograd

  organizacija: Gradski muzej Subotica i Muzej nauke i tehnike - Beograd

  http://www.gradskimuzej.subotica.rs

  http://www.muzejnt.rs

Video
25.12.2018 | 18:27

VOĐENJE: Ilija Šoškić - Akcione forme

Vođenje kroz izložbu Ilije ŠoškićaAkcione forme” koja je održana istovremeno u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom