• Search form

13.07.2017 | 20:42

Periodika Jevreja u Srbiji

Periodika Jevreja u Srbiji

Izložba “Listanje vremena” autorke Biljane Albahari, kojom se prvi put hronološki i objedinjeno predstavlјaju sva izdanja periodike Jevreja u Srbiji, biće otvorena 21. jula u Narodnoj biblioteci Srbije (NBS) u Beogradu.

Postavka prati jevrejsku periodiku kroz vremenski period od skoro 130 godina: od prvog objavlјenog lista, El amigo del pueblo (Narodni prijatelј), koji je izašao 1888. godine u Beogradu, pa sve do danas.

Izložba obuhvata 76 novina, časopisa, zbornika, almanaha i kalendara, podeljenih u nekoliko celina. Poseban segment čini šest listova koje su objavlјivali Jevreji u inostranstvu, poreklom iz Srbije.

Katalog izložbe, između ostalog, daje zanimlјiv prikaz tri lista koja su izdavali Jevreji u nemačkom i italijanskom zaroblјeništvu tokom Drugog svetskog rata. Sa uredništvima tih listova sarađivale su i poznate javne ličnosti: Oto Bihalјi-Merin, Stanislav Vinaver, Rafajlo Blam, Sima Karaoglanović i drugi.

Posebno su, kako ističe NBS, značajne informacije o časopisu/godišnjaku Meranos, koji je počeo da izlazi 1907. godine, a izdavali su ga Jevreji iz Kruševca koji su prešli u pravoslavnu veru.  

Izložena građa, zajedno sa pratećim katalogom, doprinosi popunjavanju srpske nacionalne bibliografije periodike i vredan je izvor za izučavanje jevrejskog nasleđa u Srbiji i u širem evropskom kontekstu, navela je NBS.

Autorka izložbe “Listanje vremena” Biljana Albahari je bibliograf NBS.

Na otvaranju izložbe govoriće istoričar Dejan Ristić, bivši upravnik NBS, i bibliograf Zdravka Radulović.

Izložba će biti otvorena do 23. septembra.

(SEEcult.org)

Video
Vodjenje - Branko Vucicevic
03.02.2018 | 23:57

VOĐENJE - Kritičari su izabrali: B.V.

Vođenje kroz izložbu “Kritičari su izabrali 2018: B.V.” u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda (12.1-3.2.2018), posvećenu Branku Vučićeviću