• Search form

13.02.2018 | 09:57

Konkurs Ostavinske galerije za izložbu u mraku

Ostavinska galerija pri kulturnom centru Magacin u Kraljevića Marka u Beogradu raspisala je konkurs za radove kojima će se umetnici predstaviti u okviru grupne izložbe "Mrak", koja će biti održana u potpunom mraku od 12. do 18. marta 2018.

Prateći prethodno delovanje galerije i razvijanje specifičnih formata/okvira u kojima su umetnici pozvani da deluju, i temu "mrak" treba shvatiti pre kao okvir, izazov za umetnike koji treba da reše problem koji se pred njih postavlja ukidanjem svetlosti i čula vida. Isključivanjem čisto vizuelnih nadražaja, organizatori žele da podstaknu predstavljanje ili nastajanje radova koji sa publikom komuniciraju posredstvom drugih čula, eksperimentisanje sa zvukom, taktilnošću, ukusima i mirisima.

Osnovni preduslov za radove je da sami ne proizvode svetlo koje bi ometalo izvođenje radova drugih umetnika. Rad može da pripada polju vizuelnih, ali i izvođačkih umetnosti.

Rok za prijavljivanje radova je 5. mart.

Izložba će trajati od 12. do 18. marta u sva tri prostora Ostavinske galerije kulturnog centra Magacin u Kraljevića Marka. U skladu sa principima funkcionisanja Ostavinske galerije, umetnici će biti pozvani da zajedno učestvuju u dežurstvima koja će ovu izložbu držati otvorenom.

Prijava za izlaganje/izvođenje “U mraku” treba da sadrži:

1. kratak opis rada (do 200 reči)
2. kratko obrazloženje kako rad odgovara na zadati okvir (do 200 reči)
3. tehničke specifikacije rada (tehnika, dimenzije, trajanje i sl.)
4. kratku narativnu biografiju autora (do 100 reči)
5. vizuelne priloge, ukoliko postoje.

Prijave treba poslati imejlom na: ostavinska.galerija@gmail.com

Umetnici su u obavezi da sami dopreme radove i/ili svu potrebnu opremu i rekvizite za izvođenje u zakazanom roku u Magacin u Kraljevića Marka.

Organizator ne snosi troškove produkcije, opremanja niti transporta radova, ali nudi izvesnu tehničku podršku za izvođenje radova, u skladu sa sopstvenim mogućnostima i pojedinačnim dogovorom sa svakim od autora.

Organizator će obezbediti i fotodokumentaciju, kao i promovisanje izložbe dostupnim kanalima.

Prijavljivanjem na konkurs, kandidati prihvataju sve uslove organizatora izložbe, koji su navedeni u konkursu.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.